งานนอกงานดีไม่คิดว่าจะเจ็บหีขนาดนี้มันที่กู เจ็บที่มึงกินน้ำควยจนหมด

งานนอกงานดีไม่คิดว่าจะเจ็บหีขนาดนี้มันที่กู เจ็บที่มึงกินน้ำควยจนหมดเต็มรูหี

Leave a Reply