โดนแหก แทงไม่เข้าโดนท่าง่ายๆ ก็พอเงี่ยนหวะก่อนโดนลบ รีบดูเด็กมันร่าน

โดนแหก แทงไม่เข้าโดนท่าง่ายๆ ก็พอเงี่ยนหวะก่อนโดนลบ รีบดูเด็กมันร่านไม่ดูก็พลาดแล้ว

Leave a Reply